טופס חוות דעת
חוות דעת של עובד/ת מצטיין/ת
*שם המפעל/המוסד: כתובת: מיקוד:
*איש הקשר למבצע: טלפון: פקס:
   
דואר אלקטרוני: *וועדת הבחרה המפעלית החליטה לבחור ב:
*מסקנות הוועדה:
פרטים על העובד/ת המצטיין/ת
מקצוע: *תפקיד בעבודה:
*מחלקה:
*וותק:
מצב משפחתי:
גיל:
כתובת מגורים:
חברי הוועדה
שם: תפקיד:
שם: תפקיד:
שם: תפקיד:
שם: תפקיד:
נא לצרף 2 תמונות ראש(פספורט) של העובד/ת המצטיין/ת:
ידיעות טכנולוגיות - פיתוח טכנולוגיות, מוצרים ומערכות מידע
מטה "העובד המצטיין"
רח' חומה ומגדל 2, תל אביב 67771 ת.ד. 109, תל אביב 61000  טלפון: 03-6383484/3  
פקס: 03-6383485  |  E-mail:haoved@yedioth.co.il  |  הצהרת פרטיות  |  תנאי שימוש